20.09.2023 00:16

Certificate constatatoare extinse, eliberate mai ușor

Certificate constatatoare extinse, eliberate mai ușor
Galerie foto

*Camera de Comerț Dâmbovița elibereaz„ certificate constatatoare extinse printr-o procedur„ simplificat„ și facil„

 

Camera de Comerț Dâmbovița prin Serviciul Juridic, Consultanț„ și Arbitraj Comercial vine în sprijinul antreprenorului dâmbovițean, asigurând eliberarea de certificate constatatoare extinse  printr-o procedur„ simplificat„ și facil„ în sensul scutirii timpului de așteptare! Reprezentații mediului de afaceri au posibilitatea de a obține documentul solicitat pe loc, indiferent de destinația acestuia (e.g. notar public, instituție bancar„, entit„ți avizatoare etc.), atât prin prezența  la sediul Camera de Comerț Dâmbovița sau la punctul de lucru, cât și prin transmiterea unei cereri electronice, în care s„ prezinte un act de identitate personal, precum și date de identificare ale societ„ții vizate. Persoanele interesate sunt invitate s„ se adreseze consilierilor juridici de la Camera de Comerț Dâmbovița, care, cu maximul de disponibilitate, vor fi la dispoziția bunului mers al afacerilor din județ.

 

 

Violeta Stanciu