15.08.2019 00:20

Biserica Mare Domnească din Târgoviște, cu hramul Adormirea Maicii Domnului

Biserica Mare Domnească din Târgoviște, cu hramul Adormirea Maicii Domnului
Galerie foto

ȘTEFAN KHALIL

 


 

Istoria lăcașurilor de cult din județul Dâmbovița oferită de cotidianul Jurnal de Dâmbovița poposește astăzi asupra Bisericii Mari Domnești din municipiul Târgoviște, poate nu întâmplător, chiar de ocazia Sfintei Sărbători a Adormirii Maicii Domnului. Aceasta are o istorie amplă, care ne face și mai mândri că o avem în orașul nostru. Așezământul este o ctitorie a voievodului Petru Cercel (1583 – 1585), fiind ridicat odată cu Casa Domnească în anul 1584. Hramul pe care îl poartă Biserica Mare Domnească este Adormirea Maicii Domnului și a fost realizat urmând exemplul Mitropoliei din Târgoviște, realizat după modelul cruce greacă înscrisă. Monumentul se deosebește de lăcașurile de cult ridicate la sfârșitul secolului al XVI-lea, datorită proporțiilor sale foarte rar întâlnite până la acea dată. Dreptunghiul în care se înscrie conturul exterior al bisericii măsoară 10 x 30m. Petru Cercel s-a inspirat și din arhitectura otomană, pentru că acesta a adăugat și deasupra intrării în naos, un balcon (cafas) pentru familia domnească. Prima pictură de la începutul secolului XVI-lea sau începutul secolului al XVII-lea se păstrează parțial în absida diaconicului, dar și pe peretele dinspre partea de sud al pronaosului. Biserica a fost zugrăvită integral în interior între anii 1696 – 1698, de către pictorul Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714). Până în acest moment, din inventarul bisericii au fost găsite două pietre de mormânt, din belșug decorate, de la 1652 și 1653, care aparțineau doamnei Elina și fiului său adoptiv Mateiaș, dar și alte obiecte de cult precum: o strană din timpul lui Matei Basarab (1632 – 1654), au mai fost găsite un tetrapod și un sfeșnic de factură de brâncovenească. (sursa: curtea domneasca targoviste.ro). Între piesele de mare valoare artistică ale lăcașului de cult se mai află iconostasul brâncovenesc realizat în lemn, sculptate și poleite cu aur, iar pe registrul de deasupra ușii se află stema țării Românești, iar pe bagheta superioară, anul realizării încrustate cu cifre chirilice și arabe din anul 1693. De altfel, în Biserica Mare Domnească se mai află și o galerie a unor chipuri de domnitori munteni ce sunt păstrate și reprezentate de tablourile votive, ce se află în pronaosul bisericii. Peretele de vest al pronaosului este decorat cu portretele voievozilor Petru Cercel, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Radu Șerban, Constantin Cârnul, Șerban Cantacuzino și Radu Mihnea. Biserica s-a degradat în timp, dar aceasta a fost reparată în anul 1734, ca la puțin timp mai târziu să fie arsă în timpul războiului ruso-austro-turc. La următorul cutremur, turla și pridvorul au fost surpate. Primele reparații se produc în timpul lui Grigore al II-lea Ghica (aprilie 1748 - august 1752), care nu au fost foarte bine făcute, pentru că în 1785 bolțile au căzut din nou. Când a ocupat funcția de mare vistier, Enăchiță Văcărescu l-a convins pe Mihail Șuțu să repare biserica domnească. În anul 1803,a avut loc un cutremur devastator, iar biserica a fost grav afectată și tot în același an, a avut loc un incendiu în urma căreia monumentul a devenit de-a dreptul o ruină. În anul 1892, în urma înființării Comisiunii Monumentelor Istorice, biserica a fost restaurată în perioada anilor 1907 – 1910, sub conducerea lui Nica Budești. În urma acestei intervenții, turlele și fațadele acoperișului au fost modificate. La inițiativa Direcției Monumentelor Istorice, în 1961 au avut loc ultimele acțiuni de restaurare întreprinse, respectiv sondaje arheologice și alte lucrări de inițiere.