20.09.2019 00:20

Biserica Brâncovenească "Nașterea Maicii Domnului" din Doicești

Biserica Brâncovenească
Galerie foto

ȘTEFAN KHALIL


În seria oferită de cotidianul nostru, despre biserici și ctitorii dâmbovițene, astăzi ne vom îndrepta atenția spre comuna Doicești, unde am întâlnit Biserica Brâncovenească „Nașterea Maicii Domnului”. Biserica Parohială Doicești, județul Dâmbovița, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” este situată la poalele dealurilor subcarpatice și stă la mijloc între satele Doicești și Dolani. Aici se află și ruinele palatului, pivnițelor și Curții domnești. Biserica Doicești mai este cunoscută și ca Schitul Paroaia, după numele jupâniței Ecaterina, care era soția logofătului Para. Această biserică i-a fost mai puțin cunoscută și domnitorului Matei Basarab, din mai multe motive. Cele mai întemeiate au fost din cauza lipsei de informații despre aceasta, dar și din cauza transformărilor arhitecturale care au avut loc de-a lungul timpului. Pentru că nu a mai fost respectată arhitectura originală a lăcașului de cult, din această cauză imaginea inițială a acesteia nu se mai cunoaște astăzi. Datorită pisaniei vechi, oamenii au dovada că biserica este existentă încă din perioada lui Matei Basarab. Potrivit pisaniei vechi ce a fost păstrată încă din secolul al XVII-lea, aici era o mănăstire de maici închinată Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Aceasta a fost refăcută din temelii între anii 1645-1646. Ctitorii au fost domnitorul Matei și doamna sa, Elena. În cele mai multe cronici ale țării Românești, mănăstirea din Doicești nu este trecută în dreptul realizărilor lui Matei Basarab; cu toate acestea, ea apare în multe documente ale secolului. Potrivit unei alte pisanii, biserica din Doicești a fost refăcută de Sfântul Voievod martir Constantin Brâncoveanu, undeva prin anul 1706 și poartă hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Chiar dacă vedem că a avut ctitori renumiți, lăcașul de cult nu este foarte prezent în documentele istorice. În anul 1802 este un cutremur groaznic, iar biserica este grav afectată și o bună parte a ei devine nefuncțională. Cel care va reface biserica va fi banul Grigore Brâncoveanu, urmașul domnitorului martir. Biserica este din nou afectată de un puternic cutremur de pământ, acest lucru întâmplându-se în anul 1838. La nici 10 ani după aceea, în anul 1849, biserica a fost reparată de Iancu Nedeianu, la insistențele, dar și pe cheltuiala cuvioasei Elisabeta Brâncoveanu, care era văduva banului Grigore. Mănăstirea de maici este desființată în anul 1864, iar biserica devine parohială, pentru satul Lăculețe. A mai urmat o reparație importantă în anul 1889, când a fost construit amvonul bisericii, lucru ce este menționat și în pisanie. Biserica din Doicești este catalogată ca fiind cea mai frumoasă biserică dintre cele brâncovenești cu pictură exterioară. Pictura în frescă a fost păstrată în interiorul bisericii, fiind realizată încă din timpul lui Constantin Brâncoveanu. În această frescă este prezentată întreaga familie a lui Constantin Brâncoveanu: doamna Maria, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, dar și cele șapte fiice ale sale: Stanca, Maria, Smargada, Ilinca, Safta, AncuțașiBălașa. Pe peretele din spre partea de sud a bisericii înfățișeazăpărinții domnitorului Papa Brâncoveanu, ce era strămoș al lui Matei Basarab și Stanca Cantacuzino, aceasta fiind fiica stolnicului Cantacuzino.