15.08.2019 00:17

Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Măria Mare (15 august) este sărbătoarea în amintirea zilei în care Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria și-a încredințat sufletul în brațele Domnului, iar după o pioasă tradiție a fost mutată cu trupul la cer, ca “Împărăteasă și Doamnă”. Din punct de vedere istoric se pare că este cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Tradiția creștină ne spune că Maica Domnului a mai trăit în jur de unsprezece ani după Înălțarea lui Iisus la cer, în casa Apostolului Ioan, înconjurată de dragostea și prețuirea ucenicilor. Vestea mutării de pe pământ la cer este adusă cu trei zile înainte de arhanghelul Gavriil. La auzul acestora, tresăltând de bucurie, s-a pregătit duhovnicește pentru această “mutare la Viață”, ea fiind “Maica Vieții” prin rugăciune și milostenie. Sfinții Apostoli, aflați atunci la propovăduire, au fost îndrumați de Duhul Sfânt să se întoarcă la Ierusalim, ca să conducă pe ultimul drum pământesc pe aceea care a născut pe Învățătorul lor iubit. O dată cu oamenii, soborul îngerilor a venit din slava cerurilor, ca să-i aducă cinstirea cuvenită celei care a născut în chip supranatural pe Hristos Domnul. Trupul i-a fost înfășurat în giulgiuri, cum se obișnuia la evrei și așezat în mormânt nou de piatră, în Ghetsimani. Tot Tradiția spune că apostolul Toma a sosit după trei zile de la înmormântare, și dorind să vadă mormântul, l-au descoperit gol ca o mărturie privitoare la înălțarea cu trupul la cer a Născătoarei de Dumnezeu. Învățătura ortodoxă despre Maica Domnului este una dintre cele mai frumoase învățături dogmatice ale ortodoxiei, cuprinsul ei vorbind despre o persoană dintre cele mai scumpe și iubite de către oameni: Fecioara Maria, Maica adevărată nu numai a Domnului nostru Iisus Hristos, ci și a tuturor creștinilor. Ea stă în centrul preocupărilor dumnezeiești și omenești, de la prima cădere a protopărinților în rai, ea se naște plină de dar, la zorii unei vieți noi pentru omenire; ea zămislește Lumina lumii, pe Domnul nostru Iisus Hristos, șii dă viață; ea-L urmează în lume, plină de iubirea cea mai curată și tot ea îl însoțește până la cruce. Mamă adevărată a întregului neam omenesc, ocupă un loc important în iconomia mântuirii neamului omenesc, fiind vasul ales care a purtat în pântece și a născut pe Mântuitorul lumii, fiind Născătoare de Dumnezeu și punctul de plecare a împăcării omului cu Dumnezeu. Căci, Fecioara Maria, zămislind în pântece de la Duhul Sfânt naște după trup pe Dumnezeu-Fiul. Ca o primă condiție care premerge dar și ca o consecință care decurge din rolul de Născătoare de Dumnezeu, este sfințenia sa personală, a cărei expresie imediată este pururea fecioria Maicii Domnului. După mărturisirile Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, Biserica Ortodoxă a mărturisit și a apărat totdeauna învățătura despre pururea fecioria Maicii Domnului, afirmând că Ea a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după nașterea lui Iisus Hristos. De-a lungul timpului învățături greșite au atacat preacinstirea Maicii Domnului, însă prin sinodul al VII-lea ecumenic, Biserica investește cu autoritate de dogmă supravenerarea Maicii Domnului, așezând-o deasupra sfinților și chiar a îngerilor, cărora le acordăm numai venerare, numind-o “mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”. Pentru neamul omenesc Maica Domnului are puterea de a îndupleca pe Fiul ei, fiind Mijlocitoarea căreia îi cerem nu numai să se roage pentru noi, ci ea însăși să ne ajute. Amin.

 

Pr. Mihai Mănoiu, Parohia Doicești