12.10.2021 00:11

Activitate restrânsă la Judecătoria Pucioasa

Activitate restrânsă la Judecătoria Pucioasa
Galerie foto

*Un judecător stagiar și un număr de patru grefieri au intrat în concediu medical, ca urmare a infectării cu COVID-19

comunicat de presă

Vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea nr. 17 din data de 08.10.2021 a Colegiului de Conducere al Curții de Apel Ploiești (cu erată) s-a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 3, lit. a) din Legea nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei COVID-19, restrângerea activității de judecată a Judecătoriei Pucioasa pe o durată de 14 zile, față de situația deosebită existentă la nivelul acestei instanțe în ceea ce privește resursele umane,  situație generată pe de o parte de schema redusă de personal afectată de existența unor posturi vacante sau vacante temporar, iar pe de altă parte de intrarea în concediu medical a unui judecător stagiar și a unui număr de patru grefieri, ca urmare a infectării cu COVID-19.

Vă informăm că, potrivit art. 2 alin. (7) din Legea nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 în alte cauze decât cele anterior menționate, judecata se amână de drept pe durata restrângerii activității de judecată, fără a fi necesară emiterea unei încheieri în acest scop. În termen de 10 zile de la încetarea restrângerii activității de judecată, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

 

Președinte delegat, judecător Mastacan Nadia Maria