21.11.2022 00:18

„Starea de bine ca politică de management”

„Starea de bine ca politică de management”
Galerie foto

*Workshopul a fost o modalitate de diseminare a participării celor trei propunători (pr. prof. Marian Dobrescu, prof. Denisa Marinela Toader, prof. înv. primar Oana Ionela Păunescu) la stagii de formare în cadrul acreditării Erasmus+ de pe parcursul acestui an

 

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște a organizat, în data 19 noiembrie 2022, o activitate științifică de nivel regional workshop, cu titlul „Starea de bine ca politică de management”, având ca scop îmbunătățirea competențelor de management și de asigurare a stării de bine pentru personal și elevi prin transferul de experiențe și bune practici.

Activitatea propusă constituie un răspuns la nevoia de formare continuă a personalului didactic, oferind posibilitatea împărtășirii de experiențe, iar, ca urmare a acesteia, îmbunătățirea competențelor manageriale, dar și îmbunătățirea calității procesului educațional din școli, respectiv a calității managementului la nivel de clasă sau școală. Totodată, workshopul a fost o modalitate de diseminare a participării celor trei propunători (pr. prof. Marian Dobrescu, prof. Denisa Marinela Toader, prof. înv. primar Oana Ionela Păunescu) la stagii de formare în cadrul acreditării Erasmus+ de pe parcursul acestui an.

Cele trei ateliere din cadrul activității vizează problematica stării de bine, atât din perspectiva normelor, cât și din perspectiva implementării acesteia, respectiv cea a managementului echipei (organizare, coordonare, motivare). La workshop au participat 30 de profesori, care desfășoară activitate în diferite școli din județ, o parte dintre aceștia îndeplinind responsabilități la nivel de școală (șefi de catedră, coordonatori de comisie sau directori).

În încheierea activității, dna prof. Livia Grigorescu, metodist în cadrul Casei Corpului Didactic Dâmbovița a susținut o activitate care a sintetizat experiența dobândită în cadrul workshopului.

Parteneri în organizarea activității sunt: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității ”Valahia” din Târgoviște, Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște, Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa.