23.05.2023 00:17

673 de locuri de muncă disponibile

673 de locuri de muncă disponibile
Galerie foto

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmbovița sunt înregistrate astăzi 673 de posturi vacante, din care pentru: studii superioare – 26; persoanele calificate în diverse meserii – 578; muncitori necalificați – 69.

Dintre acestea menționăm: - electrician întreținere și reparații, fasonator mecanic, excavatorist, confecționer articole textile, agent securitate, mașinist la mașini pentru terasamente, brutar, operator calculator, magaziner, cameristă hotel, ajutor bucătar, manipulant mărfuri, croitor, lucrător comercial, lucrător bucătărie, finisor încălțăminte, operator extracție gaze,  mecanic auto, ajutor bucătar, lăcătuș mecanic, stivuitorist, bucătar, vânzător, operator mașini - unelte, ospătar, ambalator manual, montator subansamble, pizzar, barman, instalator, operator mase plastice, presator metale la rece, mașinist pod rulant, conducător auto transport rutier, macaragiu, frizer, asistent manager, laminator, frezor universal, sudor, patiser, consilier juridic, contabil, inginer  metalurg, agent vânzări, ofițer bancar credite, profesor în învățământul preșcolar, inginer chimist, inginer automatist, specialist în domeniul sănătății și securității în muncă, inginer mecanic, inginer geolog, inginer în industria electroenergetică, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, agricultură, confecții textile și construcții.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița