31.07.2020 00:20

620 de candidați prezenți la examenul de titularizare

620 de candidați prezenți la examenul de titularizare
Galerie foto

ȘTEFAN KHALIL


În această săptămână, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice rezervate în învățământul preuniversitar. Aceasta s-a desfășurat în patru centre de examen, s-au prezentat 620 de candidați, din 720 înscriși. 50 (8%) dintre candidați s-au retras din motive personale sau medicale, iar un candidat a fost eliminat din examen. Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice în anul școlar 2019- 2020. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius. Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare. edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 - 14 august.