19.03.2020 09:02

Ședința ordinară a Consiliului Județean Dâmbovița din 24.03.2020

Articol unic – Se convoacă Consiliul Județean Dâmbovița, la inițiativa președintelui consiliului județean, în ședință ordinară, în data de 24.03.2020, ora 1400, care se va desfășura în „Sala Unirii” a sediului administrativ, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2020.

            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de active fixe (aparatură medicală și dispozitive medicale) la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, în anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru sumele ce reprezintă subvenție în valoare de 500 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății - realizarea obiectivelor de investiții propuse – acordată de Consiliul Județean Dâmbovița în anul 2020 Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2020, elaborat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, privind serviciile sociale la nivelul județului Dâmbovița.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Locuința protejată pentru victimele violenței domestice "Venus" din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitatea administrativ-teritorială Pietrari, prin Consiliul Local Pietrari, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare străzi în comuna Pietrari, județul Dâmbovița” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de infrastructură rutieră derulare în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale Pietroșița, Văleni Dâmbovița și Crângurile.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                                 nr. 226/28.07.2017 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dâmbovița.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere                                       nr. 69/4145/08.05.2019 încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Crângurile, în vederea cofinanțării în parteneriat a activității Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței ce revine Consiliului Județean Dâmbovița de la Registrul Auto Român – R.A. pentru al VII-lea an de concesiune a terenului în suprafață de 10.000 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Moreni Parc Industrial” S.A. pe anul 2020.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Carpatmontana Serv S.A. pe anul 2020.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. pe anul 2020.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A. pe anul 2020.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale reprezentanților județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.

17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui administrator la                              S.C. Carpatmontana Serv S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, județul Dâmbovița este acționar majoritar.

18. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Drugă Vlăduț.

19. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Paraschiv Dragoș - Florin.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                            nr. 203/1.07.2016 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Dâmbovița.

21. Raport privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, în anul 2019.

22. Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dâmbovița cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2020.

 

              Prezenta convocare constituie și invitație la ședință a consilierilor județeni.