14.09.2022 00:12

443 de locuri de muncă disponibile

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmbovița sunt înregistrate astăzi 443 de posturi vacante, din care:

  • studii superioare – 44;
  • pentru persoanele calificate în diverse meserii – 314;
  • muncitori necalificați – 129.

Dintre acestea menționăm:

agent de securitate, agent poștal, fierar betonist, lucrător comercial, sortator produse, spălător vehicule, stivuitorist, bucătar, electrician întreținere și reparații, frezor universal, mecanic utilaj, operator chimist la produse farmaceutice și chimice pure, rectificator universal, agent de vânzări, cosmetician, dispecer centru de alamă, operator ghișeu bancă, tehnician prelucrări mecanice, tehnician economist, ajutor bucătar, bucătar, ospătar, barman, lăcătuș mecanică fină, lăcătuș mecanic, electrician exploatare rețele electrice, electrician exploatare centrale și stații electrice, lăcătuș montator utilaje industriale, operator la instalații automate pentru prepararea amestecului, operator la mașini-unelte semiautomate și automate, sculer-matrițer, conducător activitate de transport rutier, diriginte șantier, inginer mecanic, responsabil proces, specialis îmbunătățiri procese, ofițer bancar, șef sector industria extractivă, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: agricultură, metalurgie, confecții textile și construcții.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița