14.08.2019 00:15

384 de absolvenți se regăsesc deja în baza de date a AJOFM Dâmbovița

384 de absolvenți se regăsesc deja în baza de date a AJOFM Dâmbovița
Galerie foto

VIOLETA STANCIU


De pe băncile școlilor tinerii intră direct în șomaj! Absolvenții tuturor formelor de învățământ, care nu reușesc să se încadreze în câmpul muncii, sunt nevoiți să experimenteze și statutul de șomer. Așa se face că 384 de absolvenți ai promoției 2019 se regăsesc deja în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița! Tinerii s-au înscris la AJOFM pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj, care se acordă pentru o scurtă perioadă de timp. Indemnizația de șomaj se acordă, la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile pentru absolvenții instituțiilor de învățământ gimnazial, profesional, liceal, postliceal, sau superior, de stat sau particular.„Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana, cu vârsta de minim 16 ani, care într-o perioadă de maxim 60 de zile de la absolvire nu a reușit să se încadreze în muncă și a obținut o diplomă sau un certificat de studii, eliberat în condițiile legii, de una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Pentru absolvenții școlilor speciale în vârstă de minim 16 ani, indemnizația de șomaj se acordă, la cerere, de la data absolvirii. Indemnizația de șomaj pentru absolvenți se acordă pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din indicatorul social de referință (500 lei) în vigoare la data stabilirii acesteia și se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ)”, a punctat directorul AJOFM Dâmbovița, ing. Constanța Anghel.