18.03.2021 00:25

Prefectul către toți primarii: "Respectați legile întocmai!"

Prefectul către toți primarii:
Galerie foto

 

Alina Mavrodin Vasiliu

 


---

Sesizările numeroase pe care le-am trimis de aproape o lună către Instituția Prefectului de Dâmbovița, precum și recenta anchetă de presă „Ședințe ilegale în Consilii Locale din Dâmbovița” au declanșat reacții ferme soldate și cu două adrese oficiale transmise de Instituția Prefectului către TOATE primăriile din Dâmbovița, către TOȚI primarii și către TOȚI secretarii consiliilor locale din județ.

Prin adresa nr. 1589/25.02.2021 și adresa nr. 2685/11.03.2021 (pe care la publicăm în facsimil pe site-ul www.jurnaldedambovita.ro), TOATE UAT-urile din Dâmbovița au fost somate de prefectul Aurelian Popa să respecte prevederile legale cu privire la publicitatea obligatorie în presă și transparență decizională, cu referiri explicite și la respectarea art.135 alin.4 „Ordinea de zi”, art. 314 și 335 „Licitații” din Codul Administrativ (OUG 57/2019) și nu numai... Aceste articole de lege prevăd publicarea anunțurilor în presă (cu prioritate!), precum și pe pagina de internet a UAT-urilor, etc. Și asta pentru că, în mod evident, conform și documentărilor noastre pe acest subiect, respectivele articole de lege NU sunt respectate ÎNTOCMAI de reprezentanții autorității publice locale nici cu privire la publicarea anunțurilor în presă, nici la publicarea lor pe paginile de internet ale primăriilor (UAT-urilor).

 

 

După publicarea în cotidianul JURNAL DE DÂMBOVIȚA a celor 2 episoade din ancheta „Ședințe ilegale în Consilii Locale din Dâmbovița” (care cuprinde și o scrisoare  deschisă pe care am adresat-o Instituției Prefectului, tuturor reprezentanților conducerii administrației publice dâmbovițene, tuturor parlamentarilor de Dâmbovița, precum și altor institții abiliate ale statului), am primit la redacție din partea Instituției Prefectului o serie de adrese, după cum am precizat anterior. Cea cu nr. 2841/16.03.2021, o publicăm astăzi integral fiind practic o sinteză a andreselor anterioare:

 

 

Către „Jurnal de Dâmbovița”

Răspuns la Scrisorile deschise publicate în "Jurnal de Dambovita" din 15 și 16.03.2021.

 

Urmare a aspectelor semnalate în Scrisorile deschise publicate în cotidianul local "Jurnal de Dâmbovița " din 15 și 16.03.2021, precizăm următoarele:

 

Instituția Prefectului - județul Dâmbovița apreciază preocuparea dvs. pentru respectarea legalității în județul nostru și  vă asigură că opiniile și  atenționările dvs. în legătură cu acest aspect vor fi abordate întotdeauna cu seriozitate și responsabilitate.

Dincolo de unele divergențe legate de interpretarea unor prevederi legale vă asigurăm că Instituția Prefectului - județul Dâmbovița va veghea la respectarea legalității și va urmări ca actele administrative ale autorităților administrației publice locale din judet să îndeplinească toate condițiile de formă și fond prevăzute de lege și  să  fie adoptate cu respectarea normelor privind transparența decizională.

Mentionăm ca în conformitate cu prevederile art. 196, alin. 1, art. 197, alin.1 și art. 200 din Codul Administrativ, sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean, anunțurile privind licitațiile nefiind incluse de legiuitor în categoria actelor cu privire la care prefectul exercită controlul de legalitate.

Având în vedere însă, prevederile art. 253, lit .a) din actul normativ anterior invocat, instituția prefectului a transmis către toate unitățile administrative-teritoriale din județ circulare având ca obiect asigurarea respectării normelor privind transparența decizională (adresa nr. 1589/25.02.2021 și nr. 2685/11.03.2021). (Cu deosebită considerație, Prefect, Dr.ing Aurelian Popa și Șef Serviciu, jr.Ion Sălcianu)

 

 

SOLICITĂM DEMITEREA JR.GHIȚĂ ION
DE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI DE DÂMBOVIȚA

  Este însă cazul să știți și că, în ciuda adreselor anterioare prin care prefectul Aurelian Popa și șef serviciu jr.Ion Sălcianu au solicitat UAT-urilor respectarea ÎNTOCMAI a legilor (cu referire expresă și la art. 135, art. 314 și 335 din OUG 57/2019), am primit la redacție și o adresă bizară „întocmită” de un anume jr.Ghiță Ion din Instituția Prefectului, în care acesta a modificat practic cele 3 articole de lege, jucând parcă alba-neagra cu textele lor, dar pretinzând că astfel le aduce „interpetări” juridice.

Desigur că am reacționat prompt și ferm printr-o nouă adresă oficială prin care am solicitat Instituției Prefectului DEMITEREA din funcție a jr.Ghiță Ion. Ceea ce facem și acum, publicând integral adresa noastră nr.142/17.03.2021 pe care am transmis-o ieri Instituției Prefectului de Dâmbovița, ca răspuns la adresa sa recentă pe care o apreciem mult, dar în care suntem informați și asigurați că “dincolo de unele divergențe” instituția veghează la respectarea legalității. De acum încolo, poate! Conținutul adresei noastre sperăm să fie lămuritor pentru opinia publică, fiindcă în mod evident spațiul acestui cotidian nu face posibilă publicarea întregii corespondențe pe care am avut-o de aproape o lună cu Instituția Prefectului.

În opinia noastră, jr.Ghiță Ion trebuie DEMIS urgent din funcție!

 

Către

Instituția Prefectului Dâmbovița

*Domnului Prefect Aurelian Popa

Ref.: Solicitare publică pentru DEMITEREA jr. Ghiță Ion din funcția deținută în Instituția Prefectului Județului Dâmbovița

Stimate Domnule Prefect,

Am primit pe e-mail adresa dumneavoastră nr. 2841/16.03.2021. Vă mulțumim pentru promptitudinea cu care ați reacționat la scrisoarea deschisă din cadrul anchetei noastre de presă „Ședințe ilegale în Consilii Locale din Dâmbovița”, publicată în două episoade, în zilele de 15 și 16 Martie 2021.

Sperăm totuși că referirea din adresa dvs. și a dlui.jr. Ion Sălcianu cu privire la „divergențele în interpretarea unor prevederi legale” să fi avut în vedere exclusiv „interpretările” NELEGALE ale jr. Ghiță Ion, de care se cuvine să vă disociați ferm. De altfel, insistăm (și în mod public!)  să îl demiteți pentru MISTIFICAREA conținutului art. 135, art. 314 și art. 335 din OUG 57 / 2019 cu care a întocmit adresa precedentă nr.2481/10.03.2021, pe care ați transmis-o către cotidianul „Jurnal de Dâmbovița”!

Vă informăm, cu tot respectul, că avem în documentare o amplă anchetă de presă în cazul jr. Ghiță Ion, actual angajat al Instituției Prefectului, fost secretar al UAT Crevedia și al UAT Bucșani. Informațiile pe care le avem deja documentate în mare parte, la care adăugăm nelegalitățile din adresa nr.2481/10.03.201, ne îndreptățesc să vă solicităm DEMITEREA jr.Ghiță Ion din aparatul juridic de specialitate al Instituției Prefectului de Dâmbovița. În opinia noastră, activitatea sa de fost secretar al UAT Bucșani nu reprezintă o garanție a respectării prevederilor legale în funcția pe care o deține acum, de mare responsabilitate. De exemplu, pagina de internet a Primăriei Bucșani este încă o dovadă a „interpretărilor” personale pe care le-a dat acesta obligațiilor de a respecta prevederile legale în perioada în care a fost secretar al UAT Bucșani.

Dacă ne referim fie și numai la MISTIFICĂRILE prevederilor legale clare (art. 135, art. 314, art. 335 din OUG 57/2019), pe care le-a introdus într-o adresă oficială întocmită cu antetul Instituției Prefectului de Dâmbovița, putem concluziona că jr. Ghiță Ion nu servește imaginii de garant al respectării legalității pe care trebuie să o aibă Instituția Prefectului de Dâmbovița.

Sperăm să fiți de acord cu noi că „interpretările” în disprețul legii ale jr. Ghiță Ion nu sunt doar nelegale și neavenite, dar sunt chiar periculoase fiindcă pot să inspire comportamente ilegale unor secretari de UAT și unor primari, care pe viitor s-ar putea considera îndreptățiți să se folosească de adresa dvs. întocmită de jr. Ghiță Ion ca să justifice și chiar să legitimeze nerespectarea prevederilor legale. Prevederi pe care dvs. totuși le-ați transmis către toate Primăriile din Dâmbovița cu indicația de a fi respectate ÎNTOCMAI. Întocmai ca jr. Ghiță Ion? Considerăm că ar fi foarte grav ca această situație să fie tolerată de dvs. și să rămână  nesancționată exemplar! (Cu stimă, Administrator, Alina Mavrodin Vasiliu, Senior editor al cotidianului „Jurnal de Dâmbovița”).

 

 

  

Mâine:

BEZNA „TRANSPARENȚEI” ÎN PRIMĂRII

*Paginile de internet ale multor primării sunt administrate în disprețul prevederilor legale, fiind încă o probă clară că în județul Dâmbovița, de multă vreme, se desfășoară ilegal majoritatea ședințelor de consilii locale.

*Jurisprudența în domeniu avertizează că există și în Dâmbovița riscul anulării în instanțele judecătorești a foarte multor hotărâri de Consiliu Local, a multor acte și proceduri administrative care au fost adoptate cu încălcarea prevederilor legale, inclusiv cu încălcarea Constituției României.