19.10.2020 00:21

"Ar fi ideal ca deșeurile să fie utilizate ca resursă"


Galerie foto

❚ „Deșeurile municipale, atunci când sunt colectate separat, pot fi transformate într-o sursă de energie sau îngrășăminte” ❚ „Dacă deșeurile vor rămâne o problemă sau se vor transforma într-o veritabilă resursă, depinde numai de cum va fi gestionată această problemă și cât de rapid” ❚ „ O medodă este transformarea acestora, prin tehnici prietenoase cu mediul înconjurător, în energie electrică și energie termică, așa cum majoritatea țărilor europene procedează”

 

Interviu cu jr. Antonio Șandru, specialist în legislația pe mediu și al Programului Integrat de Gestionare a Deșeurilor pe raza Județului Dâmbovița

 

I.POPA

 


 

Rep.: Considerați că deșeurile constituie o problemă sau o resursă?

- Din punctul meu de vedere, deșeurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci și o imensă pierdere economică, pierdere economică rezultată din eliminarea prin depozitare a deșeurilor. Gestionarea deșeurilor costă bani. Crearea unei infrastructuri pentru colectare selectivă, sortare și reciclare este foarte costisitoare dar, odată ce este instituită, reciclarea poate să genereze venituri și să creeze locuri de muncă. Ar fi ideal ca deșeurile să fie utilizate ca resursă și să reducem astfel nevoia de a extrage resurse noi. Extracția unei cantități mici de material și utilizarea resurselor existente ca și materie primă ar putea contribui la evitarea unui impact negativ, în viitorul apropiat, asupra mediului înconjurător.

Rep.: În ce mod pot fi utilizate deșeurile ca resursă?

- În majoritatea țărilor europene, deșeurile provenite din gospodării (bucătării sau grădinărit) constituie cea mai mare parte din deșeurile municipale solide. Deșeurile de acest tip, atunci când sunt colectate separat, pot fi transformate într-o sursă de energie sau îngrășăminte. Digestia anaerobă reprezintă o metodă de tratare a deșeurilor care implică trecerea deșeurilor biodegradabile printr-un proces de descompunere biologică, similar celui din depozitele de deșeuri, dar în condiții controlate, rezultând astfel biogazul și materiile reziduale care, la rândul lor, pot fi utilizate ca îngrășăminte, precum compostul. O altă medodă este transformarea acestora, prin tehnici prietenoase cu mediul înconjurător, în energie electrică și energie termică, așa cum majoritatea țărilor europene procedează. Exemplificarea de mai sus nu este limitativă, lista modalităților de utilizare a deșeurilor ca resursă putând continua.

Rep.: Ce considerați că trebuie făcut pentru diminuarea cantităților de deșeuri care urmează a fi eliminate prin depozitare?

- Combaterea deșeurilor începe cu prevenirea. Înaintarea pe scara ierarhiei deșeurilor necesită un efort comun al tuturor părților implicate: consumatori, producători, factori de decizie, autorități locale, etc. Dacă deșeurile vor rămâne o problemă sau se vor transforma într-o veritabilă resursă, depinde numai de cum va fi gestionată această problemă și cât de rapid.

Rep.: Care considerați că ar fi pașii de parcurs pentru diminuarea rapidă a cantităților de deșeuri ce urmează a fi depozitate?

1. Utilizarea fondurilor UE pentru a sprijini colectarea separată, sortarea și reciclarea, inclusiv colectarea și tratarea deșeurilor biologice; 2. Eficientizarea maximă a sistemelor de răspundere a producătorilor, îmbunătățirea calității datelor și asigurarea respectării obiectivelor de reciclare a ambalajelor; 3. Acordarea de asistență tehnică specializată municipalităților cu scopul sporirii constante a conștientizării din partea publicului în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor; 4. Creșterea stimulentelor economice pentru prevenirea generării de deșeuri și pentru reciclare, iar un exemplu ar fi taxe eficiente de depozitare la rampele de gunoi și amenzi pentru implementarea deficitară a sistemului de colectare selectivă; 5. Revizuirea urgență a planurilor de gestionare a deșeurilor, cu aspecte ce țin de realitatea socio-economică a țării noastre; 6. Implementarea unor sisteme eficiente de colectare separate a materialelor reciclabile și a deșeurilor biologice, cu standarde minime aferente serviciilor de colectare a deșeurilor pentru municipalități. De altfel, acești păși îi veți regăsi ca făcând parte din raportul general al Comisiei Europene referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile, raport care are menirea să ajute țara noastră să își îndeplinească obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a 50% din deșeurile municipale până în anul 2020.