21.05.2024 00:17

Populația județului Dâmbovița, în declin

Populația județului Dâmbovița, în declin
Galerie foto

Recent, Vasile Ciocan, Șeful Serviciului din cadrul Instituției Prefectului Dâmbovița, a prezentat datele privind populația județului Dâmbovița la 1 iulie 2023. Conform raportului, populația județului a fost de 505.557 persoane, cu o densitate de 125 locuitori pe kilometru pătrat. Aceste cifre plasează Dâmbovița pe locul 18 în ceea ce privește numărul populației și pe locul 6 în privința densității la nivel național.

În ultimele decenii, județul Dâmbovița a cunoscut o scădere constantă a populației. Potrivit lui Vasile Ciocan, această pantă descendentă este influențată de sporul natural negativ și de migrația externă. La 1 iulie 2023, populația județului s-a diminuat cu 3.216 persoane față de anul precedent și cu 50.003 persoane față de anul 1992.

 

Structura Populației după domiciliu pe grupe de vârstă

Populația rurală reprezintă majoritatea în județul Dâmbovița, cu 68,7% din total, în timp ce femeile constituie 51,1% din populație. Aceste cifre indică o predominanță clară a populației rurale și a celei feminine în structura demografică a județului.

Procesul de îmbătrânire demografică a fost accentuat în ultimele trei decenii. Comparativ cu 1 iulie 1992, ponderea populației vârstnice (65 de ani și peste) a crescut de la 11,6% la 17,8% la 1 iulie 2023. În același timp, ponderea populației tinere (0-14 ani) a scăzut de la 22,9% la 14,2%. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut dramatic, de la 50,7 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere în 1992, la 125,4 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere în 2023.

Această schimbare indică o îmbătrânire accelerată a populației județului. Raportul de dependență demografică, care măsoară numărul de persoane tinere și vârstnice raportat la 100 de persoane adulte, a scăzut de la 52,6 la 47,2. Acest indicator reflectă o reducere a proporției persoanelor dependente (tineri și vârstnici) față de populația activă.

 

 

Ștefan Khalil