29.11.2023 09:54

„Modernizare DS 276 (strada Câmpului) în satul Lunca, comuna Voinești, județul Dâmbovița”

Comuna Voinești, cu sediul în comuna Voinești, sat Voinești, str Principală nr. 145, județul Dâmbovița, titular al proiectului de plan „Modernizare DS 276 (strada Câmpului) în satul Lunca, comuna Voinești, județul Dâmbovița”, anunță publicul interest că s-a elaborat și depus la APM Dâmbovița planul menționat, în vederea solicitării acordului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului propus  pot fi consultate pe site-ul APM Dâmbovița, http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acorddemediu/anunturipublice. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmbovița.